Härnäst för kören

Konsert i Klosterkyrkan 28:e oktober kl 18:00 och 20:00

Sjung med oss! Nästa provsjungningstillfälle 22:a och 23:e oktober. Ansök redan idag!