Härnäst för kören

Vi söker fler sångerskor till kören! Provsjungningar sker 25-26 februari. Bli medlem