Härnäst för kören

9/5 Jubileumskonsert i Universitetsaulan, Lund
Kören fyller 20 år och det firar vi med en festlig jubileumskonsert

Mer info om framträdanden under våren kommer snart.