Till våren 2022 behöver kören en ny lokal för sina ordinarie repetitioner. Vi söker därför en lokal i Lund med plats för hela kören (ca 40 personer) med stolar och ett piano. Utöver det skulle vi föredra en lokal som är väl upplyst och gärna med ett tillhörande kök.

Tror du att du kan hjälpa oss?
Kontakta styrelsen direkt på styrelsen@bellavoce.eu