Foto: Jonas Person 2018

Om oss

Bella Voce – Lunds Studentsångerskor är en fyrstämmig damkör med hög musikalisk nivå, vars medlemmar studerar eller har studerat vid Lunds universitet. Kören startades år 2000 av Sofia Söderberg (fd Eberhard), och togs sedan över av Peter Sjunnesson. Sedan våren 2014 leds kören av Victoria Söderberg. Bella Voce- Lunds studentsångerskor är en fristående studentförening erkänd av Akademiska Föreningen. Vi samarbetar med Sensus och är sedan 2017 sponsrade av Eurofinans.

Kören framför en blandad repertoar och ger minst en större konsert per termin. Vi har återkommande inslag, såsom våra populära och stämningsfulla luciakonserter i Bosebo kyrka på Kulturen i Lund. Utöver det medverkar vi på fester, baler och andra tillställningar.

Här är ett urval av det Bella Voce – Lunds studentsångerskor har gjort under åren:

Vårterminen 2017 var för kören en betydelsefull termin, då kören för första gången medverkade i en internationell körtävling, “Voices for Peace”, i Assisi, Italien. Bella Voce – Lunds studentsångerskor vann i kategorin a capella damkör, samt fick högst poäng av samtliga deltagare. Se vårt vinnande bidrag här!

I Maj 2018 var Bella Voce med i ytterligare en tävling, denna gången i Helsingborg. Resultatet blev gulddiplom och vinst i kategorin!
Gå in här för att se ett av de vinnande bidragen – Hide and Seek!

Dirigent

Victoria Söderberg är musiklärare och körpedagog utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Conservatorium de Licthe Muziek i Groningen, Nederländerna. Sedan år 2014 är hon Bella Voces dirigent. Victoria leder även Musikhögskolans flickkör i Malmö samt driver det egna företaget Sjung på jobbet med målsättningen att minska stressen och öka arbetsglädjen med hjälp av körsång på arbetsplatsen. Tidigare har hon varit producent för Lund Choral Festival, numera Sveriges största körfestival som hon var med och byggde upp från grunden. Victoria är medlem i sånggruppen Ladybird.