Om bella voce

Dirigent

Medlemmar

Bli medlem

Framträdanden

Repertoar

Galleri

Boka kören

Kontakt


Körens styrelsemedlemmar


Ordförande
Liv Ekelin

Sekreterare
Anna Winberg von Friesen

Kassör
Emilie Leroy

PR-ansvarig
Miriam Åkerblom

Konsertmästarinna
Agnes Holmgren

Övrig ledamot
Julia Casén Nylander


ordforande@bellavoce.eu


sekreterare@bellavoce.eu


kassor@bellavoce.eu


pr@bellavoce.eu


konsert@bellavoce.eu


ledamot@bellavoce.eu

Dirigent
Peter Sjunnesson

dirigent@bellavoce.eu

© Bella Voce Lunds Studentsångerskor 2009, ansvarig